VidMate đang tải xuống

VidMate chưa ra mắt Google Play do Chính sách của Google cấm tải xuống video từ YT. VidMate an toàn, không vi rút hay phần mềm độc hại, cảm ơn sự tin tưởng của bạn.

Cài đặt thế nào?

1.Nhấp "OK" trên Chrome, sau đó nhấp vào thông báo Tải xuống hoàn tất sau khi tải xuống Có thể có cảnh báo khi bạn tải xuống tệp apk trên Chrome. Nhấp vào OK để tiếp tục. VidMate là An toàn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng